مرکز آموزش

جهت مشاهده محتوای این بخش، ابتدا بایستی وارد شوید.

مرکز آموزش

ویدیو های آموزشی مختلف را در این قسمت می توانید دانلود کنید.

  • همه
  • ادوب کانکت4
  • بیگ بلو باتن2
  • سامانه مودیان16
  • سیستم مدیریت آموزش (LMS)19
همه
  • همه
  • ادوب کانکت4
  • بیگ بلو باتن2
  • سامانه مودیان16
  • سیستم مدیریت آموزش (LMS)19

2-راهنمای استاد

1-راهنمای دانش اموز

3-ثبت نام دستی کاربران

4-ایجاد گروه هم دوره ای

5-ثبت نام کاربر با فایل

7-ایجاد کلاس درس

6-ایجاد طبقه بندی

8-ثبت نام کاربران در کلاس

9-ایجاد فعالیت ورود به کلاس مجازی

10-ایجاد فعالیت حضور و غیاب

11-طریقه استفاده از فعالیت حضور و غیاب

12-طریقه ساختن یک تکلیف

13-نحوه ارسال تکلیف دانش اموز

14- مشاهده و نمره دهی تکلیف

15-تنظیمات دفتر نمره